Documentación a aportar para matrícula de No Reglada

Ez arautuko matrikula egiteko ekarri beharreko dokumentazioa:

Documentación a aportar para matrícula de No Reglada:

A) Aintzinako ikasleak / Alumnado antiguo:

Matrikula orria beteta / La hoja de matrícula cumplimentada .

B) Ikasle berriak /Alumnado nuevo en la CEPA:

Matrikula orria beteta / La hoja de matrícula cumplimentada.

Argazki 1 / 1 foto.

NANaren fotokopia / Fotocopia del DNI.